free page hit counter

Author - Azka Elfaatih

Taufik Ismail: Berpuisi dalam Keyakinan

Selama ini kita selalu ragu-ragu   dan berkata: dua tambah dua mudah-mudahan sama dengan empat. Taufik Ismail (Sajak “Aritmatika Sederhana”, 1966) Puisi merupakan sesuatu yang lahir dari rahim penyair melalui olah batin dengan mata cakrawala; diri penyair bercengkrama dengan dirinya di dalam dirinya sendiri. Puisi tidak menjelaskan peristiwa melalui deskripsi ilmiah yang berisi muatan informasi, melainkan puisi memberi umpan minat kepada...

Menemukan Ramadan

Ramadan Vector Template Design Illustration Ramadan telah dan masih akan kita lalui. Sementara itu, silakan direnungkan kembali--apakah Anda sekalian ini sudah mengenali betul bagaimana bentuk hakiki dari Ramadan? Atau jangan-jangan, Ramadan hanya Anda jadikan sebagai alat untuk ajang insaf sesaat, tanpa pernah Anda ciptakan pertanyaan dan Anda susun jawaban mengenai apa itu insaf dan apa...

Puasa Total

https://www.freepik.com/free-photos-vectors/ramadan Sampai kapan kita akan berpijak pada pengertian bahwa puasa ialah hanya sebatas menahan makan dan minum–dan tidak pernah sedikit pun beranjak pada pengertian yang lebih luas, bahwa puasa ialah upaya kita untuk terus membentengi diri dari segala hal yang menjerumuskan ke dalam jurang mudlarat. Puasa selama ini dipahami oleh sebagian kaum Muslim hanya...