free page hit counter

Tag - pemainan tradisional

Nilai-Nilai Toleransi dalam Kearifan Permainan Tradisional Nusantara

Nilai Toleransi dalam Kearifan Permainan Tradisional

Permainan tradisional. Pernahkah kamu mengingat masa ketika kita masih kanak-kanak? Bagaimana dulu kamu menghabiskan waktumu? Apakah kalian juga sering bermain ketika itu? Ya, bermain merupakan salah satu kegiatan paling menarik juga sangat berkesan dalam ingatan semua orang yang pernah melewati masa kecilnya. Ketika bermain tidak hanya sekedar mencari kesenangan semata tetapi dari sanalah kita sesungguhnya juga sedang belajar....